• Selamat datang ke Program Penanaman Cendawan Bumiputera. Dasar ini menerangkan cara kami mengendalikan dan menggunakan maklumat peribadi anda dan hak anda berhuung dengan maklumat tersebut.

  Kami komited untuk melindungi dan menghormati privasi anda.

  Dasar ini menerangkan sebab dan bagaimana kami akan menggunakan maklumat peribadi yang kami peroleh daripada anda atau orang lain, dengan siapa kami berkongsinya dan hak yang anda ada berkaitan dengan maklumat yang kami gunakan. Sila baca perkara berikut dengan teliti.

  Dasar ini menerangkan cara kami mengendalikan dan menggunakan maklumat peribadi yang kami peroleh.

 • Kami mengumpul apa-apa maklumat peribadi yang anda benarkan untuk dikongsi, seperti maklumat profil anda.

  Ini termasuk maklumat yang disediakan di laman web semasa mendaftar dan apabila secara amnya menggunakan laman web kami. Sebagai contoh, anda boleh memberi kami maklumat peribadi anda dengan mengisi borang, menguruskan akaun anda dalam talian, terlibat dalam surat-menyurat dengan kami melalui telefon atau e-mel. Kami juga mungkin meminta anda maklumat identiti apabila anda ingin melaporkan masalah dengan laman web.

  Maklumat ini diberikan oleh anda secara sukarela sepenuhnya.

  Jika kami tidak menerima maklumat ini, anda mungkin tidak mendaftar dengan laman web.

  Ahli-ahli laman web ini boleh berkongsi maklumat peribadi tentang anda dengan kami, contohnya, jika anda menyalahgunakan laman web ini.

 • Kami memproses pelbagai jenis maklumat peribadi tentang anda. Untuk memudahkan anda memahami maklumat yang kami gunakan mengenai anda, kami telah mengkategorikan maklumat ini di bawah dan memberi penjelasan ringkas mengenai jenis maklumat yang diliputi oleh setiap kategori.

  Kami memproses kategori maklumat peribadi berikut tentang anda:

  1. Biografi
  - Hidup anda

  2. Perbankan
  - Maklumat yang boleh digunakan untuk memberi bonus kepada anda.

 • Anda mempunyai beberapa hak berhubung dengan maklumat peribadi anda. Berhubung dengan hak-hak tertentu, kami mungkin meminta maklumat daripada anda untuk mengesahkan identiti anda. Anda mempunyai hak-hak berikut, yang sebahagiannya mungkin hanya terpakai dalam keadaan tertentu:

  1. Untuk dimaklumkan mengenai pemprosesan maklumat peribadi anda

  2. Untuk membetulkan maklumat peribadi anda jika tidak tepat dan mempunyai maklumat peribadi yang tidak lengkap

  3. Untuk meminta akses kepada maklumat peribadi anda dan maklumat mengenai cara kami memprosesnya

  4. Untuk menyalin maklumat peribadi anda secara elektronik dalam bentuk standard yang boleh dibaca oleh mesin

 • Sila semak halaman ini dengan kerap untuk perubahan kepada dasar ini.

  Kami boleh menyemak dasar ini dari semasa ke semasa dan sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada anada dengan menyiarkan versi terkini di laman web kami. Sebarang perubahan akan berkuat kuasa 7 hari selepas kami menyiarkan terma yang diubah suai di laman web kami. Kami mengesyorkan anda sentiasa menyemak halaman ini untuk perubahan.

 • Anda boleh menghubungi kami berhubung dengan dasar ini atau untuk apa-apa sebab lain menggunakan borang atau melalui e-mel.

  Untuk menghubungi kami berhubung dengan dasar ini, sila hubungi kami atau tulis kepada kami melalui e-mel di support@ppcb.com.my.